14 oktober van 10.00 tot 13.00 uur

In het kader van de ‘Internationale dag van de Palliatieve zorg’,
Elk jaar op de 2de zaterdag van oktober vindt de ‘Internationale Dag van de Palliatieve Zorg’ plaats.
Tal van zorginstellingen, hospices en Netwerken Palliatieve Zorg organiseren op of om deze dag activiteiten.


En dat doen wij vanuit het Hospice Alkmaar ook door het open stellen van ons huis.
Verpleegkundigen en vrijwilligers zullen de bezoekers een rondleiding geven en hen vertellen over de zorg in het Hospice. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. We gaan graag in gesprek! En dat gesprek kan nooit te vroeg zijn, wel te laat!