Vrijwilligers Thuis en Binnen Instellingen

‘Er zijn’ als het er om gaat!

Thuis sterven, in je eigen bed, dat is wat veel mensen wensen. Maar soms is er net tekort steun binnen het netwerk, dan kunnen de goed opgeleide vrijwilligers van de palliatieve terminale zorg (VPTZ) helpen. Ze bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten.

Deze vrijwilligers zijn een goede en onbevooroordeelde schakel tussen de ernstige zieke, de mantelzorgers  en de professionals, met als uitgangspunt dat er geen grote woorden nodig zijn maar een klein gebaar al volstaat. De vrijwilliger neemt geen professionele taken over maar geeft aandacht, luistert en signaleert. Dit doen zij thuis en binnen instellingen. De duur van deze ondersteuning kan variëren van enkele uren of dagen door te waken, tot enkele weken of maanden door een of meer dagdelen in de week de naaste(n) te ontlasten.

Foto’s: VPTZ Nederland

Aanmelden en dan?

Aanmelden kan rechtstreeks bij de coördinator Gloria Tijm, 06-13950431, email: g.tijm@oasepalliatievezorg.nl of via Hospice Alkmaar 072-5142300. Nadat u zich hebt aangemeld nemen we vrijblijvend, zo snel mogelijk contact op. We informeren u dan verder over de mogelijkheden die er voor u zijn.

Nieuwe vrijwilligers
zijn altijd welkom!