Informatie over opname in Hospice Alkmaar

Wilt u zich oriënteren op een mogelijke opname of heeft u hiervoor een indicatie van uw arts? Spreken de sfeer en de missie van Hospice Alkmaar u aan? Dan kunt u zich hier aanmelden. Ook een naaste, uw arts of de thuiszorg kan dit voor u doen. Aanmelden via e-mail kan ook: opname@hospice-alkmaar.nl. Op werkdagen kunt u hiervoor ook bellen met onze opnamecoördinator: 072-5142300.
Ons doel is om de opnameprocedure voor u zo vlot mogelijk te laten verlopen. Opname is in principe elke dag van de week mogelijk, dus ook in het weekend.

Indicatie voor opname

Elke gast heeft een indicatie nodig die aangeeft dat er behoefte is aan palliatieve zorg. Deze zogenaamde PTZ-indicatie is een schriftelijke melding van uw behandelend arts. Hierin staat dat uw levensduur naar verwachting korter is dan drie maanden. Deze verklaring krijgt u van uw medisch specialist in het ziekenhuis of van uw eigen huisarts. Het vervolg van uw aanvraag nemen wij u verder uit handen.

Persoonlijk gesprek

Voorafgaand aan uw opname maken we kennis met elkaar en inventariseren we uw zorgvraag. Dit gesprek vindt zo mogelijk thuis plaats, zo nodig in het ziekenhuis of andere zorginstelling.