Missie

Hospice Alkmaar streeft ernaar de laatste levensfase van haar gasten leefbaar en waardig te laten verlopen. In een huiselijke, gastvrije omgeving bieden wij palliatieve expertzorg en begeleiding aan gasten en hun naasten. Het welbevinden van de gasten staat hierin voorop. Wij sluiten zo nauw mogelijk aan op de wensen en behoeften van de gasten op vier dimensies: lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel. Hospice Alkmaar biedt de zorg vanuit een algemene grondslag en is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging en achtergrond.

Hospice Alkmaar is een van de drie zorglocaties van Stichting Oase Palliatieve Zorg.