Uw donatie maakt een waardevol verblijf mogelijk

Een fijn verblijf in Hospice Alkmaar zit vaak in de kleine dingen: bloemen op tafel en in de buitenbakken, comfortabele stoelen, een kopje versbereide soep. Kortom, alles dat eraan bijdraagt dat gasten en hun naasten zich thuis voelen. Veel van deze zaken bekostigen wij uit donaties. Dit geldt ook voor onderhoud en inrichting, en voor training en coördinatie van onze grote groep vrijwilligers.

Uw donatie krijgt dus altijd een goede bestemming en is meer dan welkom. Dit kan op verschillende manieren:

Via online doneren kunt u anoniem uw bijdrage aan ons overmaken, eenmalig of periodiek. Dit gaat beveiligd via onder meer iDeal. De hoogte van uw donatie bepaalt u vanzelfsprekend zelf. We zijn erg blij met grote en kleinere bedragen.

U kunt natuurlijk ook zelf een eenmalige of periodieke bijdrage overmaken naar NL89 INGB 0684128748, ten name van Stichting Oase Palliatieve Zorg. Stichting Oase Palliatieve Zorg is sinds kort de nieuwe naam van de Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar.

Omdat Stichting Oase Palliatieve Zorg de ANBI-status heeft, kunt u uw gift – binnen de daarvoor geldende regels – aftrekken van uw belastbaar inkomen. Vermeld hierbij ons RSIN-nummer: 8103.72.307.