Informatie voor verwijzers

Heeft een van uw patiënten een indicatie voor palliatief-terminale zorg, dan kunt u direct contact opnemen met ons. De opnamecoördinator of dienstdoende verpleegkundige helpt u graag verder. Hospice Alkmaar heeft een opnamecapaciteit van negen bedden. Daarnaast kunnen we met een tiende bed ook inspelen op crisissituaties. Hieronder een overzicht van de zaken die u als verwijzer moet regelen voor een opname in het hospice. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.

Aanmelden

Als huisarts of medewerker van een ziekenhuis of thuiszorg kunt u een gast aanmelden. Gasten of hun naasten kunnen dit ook  persoonlijk doen; een verwijzing is hierbij wel noodzakelijk. Leeftijd, levensovertuiging en culturele achtergrond spelen geen rol bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor opname.

Indicatie noodzakelijk
Voor opname in ons hospice is een indicatie van een huisarts of specialist nodig.

Hospice Alkmaar
Veilig, vertrouwd en waardevol

Kennismaking met de gast

Voorafgaand aan een opname hebben we een persoonlijk gesprek met de toekomstige gast, om kennis te maken en de zorgvraag te inventariseren. Dit gesprek vindt zo mogelijk thuis plaats en anders in het ziekenhuis.

Opname regelen

Meestal kunnen we op korte termijn een opname regelen. Vrijwel altijd binnen een week. Als het niet binnen deze termijn lukt, kijken we gezamenlijk naar een oplossing.
Bij opname hebben wij de medische gegevens nodig, zoals de specialistenbrieven (inclusief PA-uitslagen) van het laatste jaar. Deze gegevens komen in het zorgdossier. Wanneer de gast uit het ziekenhuis komt, rekenen wij op een uitgebreide overdracht of ontslagbrief van de behandelend arts. Daarmee kunnen we de medische zorg waarborgen.

Tijdelijke opname en opname in crisissituaties

Wij bieden ook mogelijkheden voor acute opnames. Daarnaast kunnen zich situaties voordoen die vragen om een tijdelijke opname in de terminale fase. Dit kan zijn vanwege delirant gedrag, niet goed in te stellen op pijnmedicatie, een veelheid aan symptomen die op een rijtje moeten worden gezet, medicatiebeleid, etc.
Of u treft een zwaar overbelaste mantelzorger die de zorg voor de terminale patiënt in de laatste levensfase even niet aankan. Is hij of zij gebaat bij tijdelijke opname van de patiënt om zelf weer op te laden, dan biedt Hospice Alkmaar die mogelijkheid. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet vóór de fase van de laatste drie levensmaanden, dan kunt u voor respijtzorg contact opnemen met onze zuster locatie tHuis Lioba in Egmond-Binnen. 

Medische verantwoordelijkheid

We zien graag dat de eigen huisarts ook in de hospicesituatie behandelaar blijft. Voor deze medische verantwoordelijkheid verwachten wij dat u minimaal eenmaal per week langskomt in het hospice, zo mogelijk aanwezig bent bij het interdisciplinair overleg en via de assistente telefonisch bereikbaar bent voor overige vragen. De avond-, nacht- en weekendzorg wordt verzorgd door de  huisartsenpost Alkmaar, zo nodig in samenwerking met het consultteam palliatieve zorg. Eventueel kunt u de medische verantwoordelijkheid overdragen aan de hospice-arts. De hospice-arts is een (huis)arts met gespecialiseerde kennis op palliatief gebied. Hospice Alkmaar werkt samen met een groep van vijf artsen.

Eigen bijdrage en vergoeding

De kosten voor verzorging in het hospice worden grotendeels betaald door de zorgverzekeraar. Daarnaast berekenen wij een eigen bijdrage voor hotelkosten en complementaire zorg van €50 per dag. Afhankelijk van de ziektekostenverzekeraar en polis wordt dit bedrag deels of geheel vergoed. Als de eigen bijdrage een probleem is, zoeken we samen naar een oplossing.

Wij werken nauw samen met uiteenlopende regionale zorgorganisaties, waaronder de Huisartsenzorg Noord-Kennemerland (HZNK), de Thuiszorg, Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar (NWZ), VPTZ-Humanitas en het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland. 

Hospice Alkmaar is onderdeel van Stichting Oase Palliatieve Zorg. We dragen het landelijke keurmerk voor de Palliatieve Terminale Zorg (PreZo) en Hospice Zorg (HZ) van Stichting Perspekt.